Πρόλογοι

Αυτό το εγχειρίδιο εκπαιδευτών απευθύνεται σε εκπαιδευτές και συντονιστές που θέλουν να παίξουν το παιχνίδι προσομοίωσης Parlamentarium με τη δική τους ομάδα. Το παιχνίδι πραγματεύεται την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ρόλος των εκπαιδευτών είναι να βοηθήσουν τους παίκτες να ανακαλύψουν πώς συντάσσεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία και ποιοι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν στη διαδικασία.

περισσότερα

συνεδρίες