ΕΛΛΗΝΙΚΟ γλωσσικό υλικό είναι διαθέσιμο σε αυτή τη σελίδα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ – OUT OF THE BOX

ΣΤΟΧΟΣ: να αναπτύξετε συλλογικά ένα προϊόν/πρόταση/καμπάνια για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, σχεδιασμένο συλλογικά ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα που χαρακτηρίζουν μια πρόταση ως καινοτόμο. Κάθε βήμα του παιχνιδιού θα καλεί τους συμμετέχοντες να προσθέσουν στην “ιδέα” τους στοιχεία που θα δομήσουν, θα ορίσουν και θα δώσουν μορφή σε ένα τελικό προϊόν που θα παρουσιαστεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ